Tìm kiếm tour du lịch

Tìm kiếm tour

12
Tour du lịch Mỹ 1

Liên tuyến Đông – Tây Mỹ

Hành trình: New York – Philadelphia – Washington – L.A – San Diego – Las Vegas

Độ dài: 10 ngày 9 đêm

Tiêu chuẩn: 3sao

Khởi hành: Từ Hà Nội/Sài Gòn 27/3, 12/4, 10/5, 21/6, 12/7, 9/8

70.580.000đ

ảnh icon sale
Tour Canada

Khám phá đất nước Canada

Hành trình: Hà Nội/Sài Gòn - Toronto - Vancouver - Victoria - Hà Nội/Sài Gòn

Độ dài: 9 ngày 8 đêm

Tiêu chuẩn: 3sao

Khởi hành: Từ Hà Nội/Sài Gòn 10/4

74.360.000đ

12