Hội An Silk Village & HAIAN Beach Hotel - FantaSea Vietnam
 • English
 • Haian5
  Hành trình: Combo Hội An Silk Village & HAIAN Beach Hotel & Spa

  Hội An Silk Village & HAIAN Beach Hotel

  Hành trình: Combo Hội An Silk Village & HAIAN Beach Hotel & Spa
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Yêu cầu chi tiết

  Ngày đi dự kiến*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):

  Thông tin liên hệ

  Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện
  đặt dịch vụ của FantaSea Travel