Paracel Resort Hải Tiến - FantaSea Vietnam
 • English
 • Địa chỉ: Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Vietnam
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Paracel Resort Hải Tiến

  Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Vietnam
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Tìm kiếm giá phòng

  Ngày nhận phòng*:
  Ngày trả phòng*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):