Tour Bali truyền thống (Nusa Peninda) - FantaSea Vietnam
 • English
 • ẢNH BALI3
  Hành trình: Ubud - Nusa Penida - Tour Xế Cổ Volkwagen

  Tour Bali truyền thống (Nusa Peninda)

  Hành trình: Ubud - Nusa Penida - Tour Xế Cổ Volkwagen
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Yêu cầu chi tiết

  Ngày đi dự kiến*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):

  Thông tin liên hệ

  Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện
  đặt dịch vụ của FantaSea Travel