Khám phá Angkor Huyền Bí - FantaSea Vietnam
 • English
 • Cambodia 10
  Hành trình: Hà Nội - Siem Riep - Angkor Wat - Angkor Thom - Phnompenh

  Khám phá Angkor Huyền Bí

  Hành trình: Hà Nội - Siem Riep - Angkor Wat - Angkor Thom - Phnompenh
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Yêu cầu chi tiết

  Ngày đi dự kiến*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):

  Thông tin liên hệ

  Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện
  đặt dịch vụ của FantaSea Travel