Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican - FantaSea Vietnam
 • English
 • châu âu
  Hành trình: Paris - Geneva - Milan - Venice - Pisa - Roma - Vatican

  Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican

  Hành trình: Paris - Geneva - Milan - Venice - Pisa - Roma - Vatican
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Yêu cầu chi tiết

  Ngày đi dự kiến*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):

  Thông tin liên hệ

  Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện
  đặt dịch vụ của FantaSea Travel