Khám phá Tân Cương - FantaSea Vietnam
 • English
 • Tân Cương 6
  Hành trình: Urumqi - Burqin - Kanas - Jiadengyu - Yining

  Khám phá Tân Cương

  Hành trình: Urumqi - Burqin - Kanas - Jiadengyu - Yining
  ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

  Yêu cầu chi tiết

  Ngày đi dự kiến*:
  Người lớn:
  Trẻ em (dưới 12 tuổi):

  Thông tin liên hệ

  Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện đặt dịch vụ của FantaSea Travel Tôi đã đọc và đồng ý với điều kiện
  đặt dịch vụ của FantaSea Travel