Tour du lịch nước ngoài - FantaSea
 • English
 • Tìm kiếm tour du lịch

  Tour du lịch nước ngoài Mỹ

  tour mỹ

  Toàn cảnh Đông Tây Hoa Kỳ đặc biệt

  Hành trình: New York - Philadelphia - Washington - Las Vegas - L.A - San Francisco

  Độ dài: 11 ngày 10 đêm

  Tiêu chuẩn: 4 saoHàng không: China Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội 8/6, 12/7, 26/7, 20/9, 12/10, 26/10, 22/11, 23/12

  73.900.000đ

  Tour du lịch Mỹ

  Khám phá bờ Đông nước Mỹ

  Hành trình: New York - Philadelphia - Washington D.C

  Độ dài: 6 ngày 5 đêm

  Tiêu chuẩn: 3 saoHàng không: Eva Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội/Sài Gòn 29/5, 12/6, 10/7, 31/7,

  54.890.000đ

  Tour du lịch Mỹ 1

  Khám phá Đông – Tây nước Mỹ

  Hành trình: New York – Philadelphia – Washington D.C – Los Angeles – Las Vegas

  Độ dài: 10 ngày 9 đêm

  Tiêu chuẩn: 3 saoHàng không: Eva Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội/Sài Gòn 29/5, 12/6, 10/7, 31/7,

  65.890.000đ

  LOS ANGELES

  Du lịch Mỹ liên tuyến Đông Tây

  Hành trình: New York – Philadelphia – Washington – Las Vegas – Los Angeles

  Độ dài: 9 ngày 8 đêm

  Tiêu chuẩn: 3 saoHàng không: Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội 31/5, 14/6, 28/6, 19/7, 9/8, 13/9, 27/9, 18/10

  59.900.000đ

  tour mỹ5

  Toàn cảnh Đông Tây Hoa Kỳ

  Hành trình: New York - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Hollywood

  Độ dài: 9 ngày 8 đêm

  Tiêu chuẩn: 4 saoHàng không: China Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội 1/6, 14/6, 28/6, 19/7, 9/8, 13/9, 27/9, 18/10

  59.900.000đ

  tour mỹ3

  Toàn cảnh bờ Tây nước Mỹ

  Hành trình: San Francisco - Silicon Valley - Fresno - Las Vegas - Grand Canyon - Los Angeles

  Độ dài: 8 ngày 7 đêm

  Tiêu chuẩn: 4 saoHàng không: Eva Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội 20/6, 7/7, 24/8, 11/9, 5/10, 17/11, 21/12,

  39.900.000đ

  Tour du lịch Mỹ 1

  Liên tuyến Đông Tây Mỹ 11N10Đ

  Hành trình: New York – Philadelphia – Washington D.C – Las Vegas – Grand Crayon – Los Angeles – Hollywood Universal Studio – San Jose – San Francisco

  Độ dài: 11 ngày 10 đêm

  Tiêu chuẩn: 3 saoHàng không: Airlines

  Khởi hành: Từ Hà Nội 8/6, 26/7, 20/9, 12/10, 26/10, 22/11,

  73.900.000đ